Una ferramenta educativa de gestió comunitària al barri

Estem construint una ferramenta educativa de gestió comunitària pensada per generar una xarxa de publicacions realitzades per xiquets i xiquetes del barri a partir d’un dispositiu d’impressió analògic.

Aquesta ferramenta es basa en el disseny i fabricació del prototip d’una impremta inspirada en les impremtes Freinet d’ús escolar. Aquestes impremtes funcionen a partir d’un senzill mecanisme d’estampació plana amb motlles realitzats amb tipografies o gravats. La senzillesa del sistema d’impressió oferix la possibilitat que hi treballen, amb autonomia, xicalla prou menuda.

El prototip que estem construint és una mica més gran que les impremtes Freinet tradicionals (per tal d’adaptar-lo als estàndards actuals) però està inspirat en models que els i les mestres freinetistes han divulgat durant dècades, amb un esperit absolutament de codi obert.

De totes maneres, la ferramenta no és tan sols una petita premsa amb tots els seus complements per a usar-la, sinó que l’entenem com tot un dispositiu que es completa amb l’experiència i el coneixement que es va generant al voltant de la seua construcció i el seu ús. D’aquesta manera la ferramenta també inclou tutorials d’ús i construcció, una oferta de cursos i tallers, un fons documental, etc.

Alumnes de l’escola Freinet de Venece composant text amb tipografia

Com es pot accedir a la ferramenta?

L’objectiu del projecte és que aquesta ferramenta estiga, el més aviat millor, al servei de la comunitat educativa del barri i s’entenga com un recurs educatiu més tant per a centres educatius com per col·lectius, espais o grups diversos de persones interessades a fer-la servir.

Amb aquest fi, la participació en aquest projecte està subjecte als protocols que es definixen col·lectivament. Fins que aquests protocols no estiguen definits tan sols cal escriure un correu per a fer propostes o sol·licitar qualsevol tipus de demanda d’ús autònom, acompanyat o de taller organitzat.