Laboratori

La posada en marxa del projecte està vinculada a  l’organització d’un espai laboratori en què es posa a prova tant les possibilitats de la ferramenta com altres tècniques i estratègies d’autoedició.

El laboratori actua també com un mecanisme de reflexió continuada i de validació de la tasca que es realitza a partir de l’ús de la ferramenta d’autoedició. Per tant els aspectes més tècnics i mecànics com els aspectes pedagògics i culturals del projecte estaran en constant revisió i millora.