Què és Catxirulo Lab i com treballem?

Catxirulo Lab és un espai que s’activa a partir de l’art com a eina pedagògica i que s’articula al voltant d’una educació conscient, progressiva, singularitzada i compartida.

Creiem en la necessitat de promoure espais que generen aprenentatges per la vida des de la comunitat (famílies, escoles, barris, etc.), la cooperació i el respecte, des del coneixement, a l’entorn.

Entenem que cal ocupar espais educatius amb processos on es posen en joc diverses experiències, coneixements i sabers en un acompanyament respectuós amb els ritmes propis de cadascú i facilitant processos tant individuals com col·lectius.

Catxirulo Lab funciona a partir de tres eixos: un espai taller d’art d’infants que funciona de forma permanent, una plataforma d’(auto)formació i recerca dirigida a persones adultes (docents, artistes, famílies, etc.) i un dispositiu de producció i distribució de materials pedagògics de codi obert (objectes, publicacions, eines, etc.).

ESPAI TALLER D’INFANTS

Un espai obert per l’aprenentatge, el joc i la descoberta que funciona com un taller d’art adaptat a l’ús de les xiquetes i els xiquets, en horari extraescolar.

Entenem este espai com una petita comunitat en que cadascú s’hi implica amb la intensitat i interessos que li semblen més adients. Tot és possible en la mesura que s’acorde i s’ajuste a les possibilitats de l’espai, els recursos disponibles i al col·lectiu.

(AUTO)FORAMCIÓ I RECERCA

Una plataforma des de la qual promovem l’intercanvi i la producció de coneixement en el camp de les pedagogies culturals, especialment en relació amb la infància.

Una petita universitat lliure en la qual convidem a participar a diferents agents que participen en processos pedagògics en l’àmbit de l’escola, l’art, la universitat, les famílies, el barri, etc.

CODI OBERT

Dispositiu des del qual dissenyem, produïm i distribuïm materials pedagògics que apareixen a partir de l’activitat del Catxirulo Lab. L’objectiu del dispositiu de codi obert és el d’expandir l’acció del projecte en altres contextos educatius, més enllà del nostre lab, i des de la idea de compartir coneixement de forma lliure.

Amb aquesta finalitat tots els materials produïts des d’aquest dispositiu, ja siguen de pagament o gratuïts, es distribueixen com a domini públic.